Salgsbetingelser

Generell garanti
Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder de generelle kjøps- og leveringsbetingelser.

Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betaling
Selgeren krever forhåndsbetaling for figurene som selges på pakamp.no før disse produseres.

Levering
Dargan AS produserer figurene fortløpende og leverer disse til den fotballklubben som skal utplassere figurene på sitt stadion. Normal leveringstid er 1 uke + forsendelse fra mottatt bestilling. Ved bestillinger av små volum til en fotballklubb forbeholder vi oss retten til å samle opp bestillingene før disse sendes samlet.

Varighet av utplassering på stadion
Figurene plasseres ut på stadion fortløpende og blir stående inntil myndighetene igjen tillater publikum på fotballstadionene. Seneste tidspunkt figurene blir tatt ned er ved sesongslutt 2020. Kjøperen har ikke rett på «sin» figur når disse fjernes fra stadion.

Force Majeure
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Dargan AS å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.